Ons kantoor is lid van de NBVA. Een vereniging van ongeveer 1.000 onafhankelijke financiële en as-
surantieadviseurs. NBVA-leden moeten voldoen aan strenge eisen ten aanzien van vakbekwaamheid,
onafhankelijkheid en reputatie.


Wij zijn gebonden aan gedragsregels en aan een systeem van permanente educatie.
Kortom, door ons lidmaatschap van de NBVA bent u verzekerd van een deskundig en betrouwbaar
kantoor voor al uw financiële zaken.

Op het functioneren wordt toegezien door de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid). Het Kifid is in het leven geroepen door verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Con-
sumentenbond. Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar mocht u toch
een klacht over onze dienstverlening hebben dan kunt u zich wenden tot deze stichting. Bezoek de
website voor informatie over geschillenbeslechting door de Ombudsman Verzekeringen of de Raad
van Toezicht Verzekeringen. Ons aansluitnummer bij de Kifid is 300.004407

Verder houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de deskundigheid en integriteit
van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder
nummer 12007447. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl