Wonen zonder zorgen!
Uw huis is de plek die u goed wilt beschermen tegen schade die voortkomt uit zaken als brand en diefstal. Maar ook calamiteiten als blikseminslag en waterschade. U kunt zich hiertegen verzekeren door een woonhuis- of opstalverzekering af te sluiten. Om uw inboedel te beschermen dient u een goede inboedelverzekering af te sluiten

Het is aan te raden geregeld na te gaan of het verzekerde bedrag van de inboedelverzekering nog wel overeenstemt met de werkelijke waarde van uw bezittingen.

Tip! Neem contact op met de politie of een erkend Politiekeurmerk Veilig Wonen® bedrijf bij u in de buurt en laat uw woning keuren. De meeste verzekeraars geven korting op de premies van uw inboedelverzekering als u in het bezit bent van dit politiekeurmerk. Lees meer...

Bereken vrijblijvend uw premie >>

  
  Advies: Een opstal- of inboedelverzekering dekt niet altijd alle geleden schade aan het huis of de inboedel. Kostbare
  bezittingen zijn vaak tot een bepaalde limiet verzekerd. Wij adviseren daarom altijd om bepaalde waardevolle bezit-
  tingen zoals sieraden, stereo apparatuur, kunstwerken aanvullend te verzekeren met een kostbaarhedenverze-
  kering. Daarnaast dient u rekening te houden dat de geleden glasschade niet altijd wordt vergoed door een afge-
  sloten opstalverzekering, hier dient aanvullend een aparte glasverzekering voor afgesloten te worden.